Persónuupplýsingar


Nafn:  
Kennitala:
Heimili:
Póstfang:
Heimasími:
Vinnusími:
Farsími:
Netfang:
Hjúskaparstaða:
Nafn maka:
Fæðingarár barna:
Starf maka:
Ökuréttindi:
Núverandi vinnustaður:
Starfsheiti:
Ástæða umsóknar:
Starf sem sótt er um:
Reykir umsækjandi:
Hreint sakarvottorð:
Hyggst umsækjandi sækja um:
Aðrar spurningar

Hvenær getur umsækjandi hafið störf?Á umsækjandi auðvelt með að vinna sjálfstætt?Hefur umsækjandi tök á aukavinnu?Er umsækjandi skipulagður?Hvernig gengur umsækjanda að vinna í hóp?Gengur umsækjandi vel í samskiptum aðra?Hvernig er heilsufar umsækjanda?Á umsækjandi auðvelt með að vinna undir álagi?


Námsferill (Vinsamlegast fyllið út það nýjasta efst)

SkólarHóf námÚtskriftarársNámsgráða


Dvöl erlendis

LandTímabil Tilgangur


Tungumálakunnátta ( Vinsamlegast merkið 1 fyrir lítil 2 fyrir sæmileg og 3 fyrir góð. )

TöluðLesin Skrifuð
Enska
Danska
Sænska
Norska
Þýska
Franska
Spænska
Annað


Tölvukunnátta ( Vinsamlegast merkið 1 fyrir lítil 2 fyrir sæmileg og 3 fyrir góð. )

Word Photoshop
Excel QuarkXPress
Access InDesign
Tölvupóstur Unix / Linux
Internet Lotus Notes forritun
Perl SQL
HTML / XML PowerPoint

Önnur tölvukunnátta - góð þekking [3]
Önnur tölvukunnátta - sæmileg þekking [2]
Önnur tölvukunnátta - lítil þekking [1]


Tölvunámskeið

ForritNámskeiðahaldariÁrStundafjöldi


Önnur námskeið

NámNámskeiðahaldariÁrStundafjöldi


Fyrri störf ( Vinsamlegast fyllið út það nýjasta efst)

VinnuveitandiHóf störfHættiStaða / StarfÁstæður starfsloka


Starfsreynsla (Vinsamlegast merkið 1 fyrir lítil 2 fyrir sæmileg og 3 fyrir góð. )

Greinaskrif Prófarkarlestur
Fréttaskrif Prentun
Heimildaöflun Tölvuumsjón
Gagnaúrvinnsla Forritun
Talnaúrvinnsla Almenn sölustörf
Ljósmyndun Símasala
Myndvinnsla Vélritun / Tölvuinnsláttur
Útlitshönnun Almenn skrifstofustörf
Umbrot Móttaka viðskiptavina
Auglýsingahönnun Skjalavarsla
Símsvörun Áætlanagerð
Skýrslugerð Bókhald
Erlend samskipti Stjórnun
Gjaldkeri / innheimta Kennsla
Markaðsstörf

Önnur starfsreynsla - góð þekking [3]
Önnur starfsreynsla - sæmileg þekking [2]
Önnur starfsreynsla - lítil þekking [1]


Önnur starfsreynsla sem nýst gæti í starfið


Meðmælendur

Nafn og staðaFyrirtækiSímiMá hafa samband strax


Félagsstörf og áhugamál sem nýst gætu í starfi


Mynd af umsækjanda
 (Smellið á hnappinn til að sækja mynd)
Starfsferill umsækjanda
 (Smellið á hnappinn til að sækja starfsferil)